Spis artykułów

- 10.02.2012 r. - Dorota Kania i Paweł Piekarczyk w Piastowie
- 11.12.2011 r. - Projekcja filmu "Kibol"
- 23.09.2011 r. - Pokaz filmu Joanny Lichockiej i Marii Dłużewskiej "Pogarda".
- 30.06.2011 r. - Spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem
- 25.05.2011 r. Projekcja filmu "Krzyż"
- 31.05.2011 r. - Projekcja filmu "Mgła" oraz spotkanie z Jakubem Oparą