"Żądamy ukarania sprawców mordu smoleńskiego".

Kielecki Klub "Gazety Polskiej" już po raz 126. spotkał się na cosobotniej pikiecie pod transparentem o treści: "Żądamy ukarania sprawców mordu smoleńskiego". Pikieta odbywa się od 15 maja 2010 roku, w każdą sobotę w godz. 8.30-9.00, czyli w czasie gdy w pamiętną sobotę 10 kwietnia rozbił się Samolot Prezydencki pod Smoleńskiem.
1

Spotkanie z ks. Stanisławem Małkowskim

Kielecki Klub "GP", dzień po drugiej rocznicy tragedii smoleńskiej, 11 kwietnia 2012, gościł księdza Stanisława Małkowskiego. Najpierw o godz. 18.00 nasz Gość koncelebrował Mszę Świętą w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Kieleckiej Katedrze. Zaraz po Mszy, o godz. 19.00 rozpoczęło się spotkanie z klubowiczami podczas którego ksiądz Stanisław położył wielki nacisk na obchodzoną rocznicę Zmartwychwstania Pańskiego w kontekście aktualnej sytuacji w naszym kraju. Zapis dźwiękowy spotkania jest dostępny na stronie www.akademiapolityczna.pl

Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.